Firmamız, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri sektörünün BBSK-BS “Birinci basamak Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemleri” alanında ülkemiz/sektörde köklü ve dinamik firmalar arasında yer almayı planlamaktadır..

Sağlık sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanılması ile hem hizmet veren hem de hizmet alanlar için etkinliğin ve verimliliğin artırılması ana hedefimizdir.

Çözüm odaklı bir organizasyon yapısı oluşturacak olan Kalemzen Yazılım Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. bu doğrultuda her sağlık kurumu için özel hizmet vermeyi amaçlayarak internet üzerinden bilgi paylaşımına da uygun olarak tasarlayacağı programları ile, mesai saatleri haricinde de 7/24 Satış Sonrası Hizmet / Destek hizmetlerinin kaliteli olması amacıyla sürekli sistemler geliştiren politika izleyecektir..

Kalemzen Yazılım Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Sağlık Sektöründe ortaya koyacağı projeleriyle orta vadede yazılım ihraç eden şirketlerden olmayı hedeflemektedir. Kısa vadede ise “e-devlet” projesinin özellikle sağlık bölümlerinin her adımında birebir yer almayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz

Kalemzen Yazılım Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda, satış ve satış sonrası hizmetleri “Müşteri Memnuniyeti”ni en üst düzeyde sağlayacak şekilde gerçekleştirmek.

Teknolojide yaşanan gelişimleri hızlı ve etkin bir şekilde izlemek, ASM ve laboratuvar performansını artıran güvenilir ürünlere dönüştürmek.

Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle; tüm kaynaklarımızı etkin biçimde kullanarak müşterilerimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye katacağımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak.

Vizyonumuz

Dünyanın önde gelen firmaları ile uzmanlık alanlarımızı genişleterek Tıp, Laboratuar ve Endüstri sektörlerinde yeni ufuklar açabilmek, işletmecilik çözümlerini oluşturarak, etkinliğimizi sürekli artırmak.

Müşterilerimizin ulusal ve uluslararası koşullar ile teknolojiler doğrultusunda artarak çeşitlilik gösteren gereksinimlerini ve beklentilerini aşarak karşılamak böylece müşterilerimizle sürekli bir beraberlik oluşturarak, etkin rekabetçi yaklaşım ile karlılık hedeflerine ulaşmak.

Çalışanlarımıza, yaratıcılıklarını üretkenliğe dönüştürebilecekleri ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir çalışma ortamı hazırlamak.

İddialı ve yetenekli gençler için çekim merkezi olmak.