13/07/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi’nde yer alan; “(5) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından, bu Yönetmelik kapsamında sağlık hizmeti verilen kişilerin Bakanlıkça oluşturulan  sisteme kaydedilmesi zorunludur.

(6) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır.

(7) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu, Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda E-Nabız sisteminde 101 Hasta Kayıt Paketinin içerisinde yer alan  yabancı hasta türü veri elemanının Ülkemizde Sağlık Turizmi veya Turistin Sağlığı kapsamında bulunan yabancı kişiler için Sâye Esdata ile kayıt altına alınıp E-Nabız (Sağlık.net , USS) ve SGK Medula E-Reçete sistemlerine gönderilmelidir.