SGK’nın 19.07.2018 Tarihinde yayınladığı duyuru ile birlikte Huzurevleri Poliklinkleri , Kurum Poliklinikleri , Belediye Poliklinikleri ve Medikososyal Polikliniklerinde E-Reçete uygulamasına geçilerek E-Reçete Yazılımı temin edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Belediye , Kurumlar , Medikososyaller ve Huzurevi için E-Reçete programını 0 312 394 00 14 nolu telefondan bizi arayarak hemen temin edebilirsiniz.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

KURUM HEKİMLİKLERİNDE, BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE, HUZUREVİ
POLİKLİNİKLERİNDE VE MEDİKOSOSYAL POLİKLİNİKLERİNDE
E-REÇETE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 01.01.2013 tarihinden itibaren “SGK Kurumsal Hekim Şifreli” ereçete, 01.01.2016 tarihinden itibaren de “Güvenli Elektronik İmzalı” ereçete uygulaması MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularında ve Sağlık Bakanlığı 1. Basamak Aile Hekimliklerinde zorunlu olmak üzere Kurumumuz tarafından uygulamaya açılmıştır.

01.10.2018 tarihinden itibaren diğer 1. basamak sağlık hizmet sunucularında da (Kurum  Hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal poliklinikleri) “Güvenli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına geçilecektir. Bu nedenle bahse konu sağlık hizmeti sunucularınca e-reçete altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

“Güvenli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına sorunsuz olarak geçilebilmesi için hekimlerin öncelikle “SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ”ni https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden almaları, “Güvenli Elektronik İmza” yı temin etmeleri ve e-reçete düzenleyebilmek için MEDULA sistemine bağlanmak üzere bir ara yazılım programı kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca bahse konu sağlık hizmeti sunucularında çalışan hekimlerin ileride duyurulacak birimlerimiz aracılığı ile Kurumumuz tarafından oluşturulan tesis koduna tanımlanması gerekecektir.

“Güvenli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına 01.10.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecek olup bu tarihten itibaren manuel reçete girişine “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından imzalanan reçetelerde izin verilecektir. “SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ” ile ilgili sorular eczane@sgk.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

Duyuru Linki