T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüği 19.07.2012 tarihli yazısında  AHBS ve Sağlık.NET verilerinin “Sağlık.NET2” çatısında birleştirilmekte olduğunu, yeni sistemin 1 Ağustos 2012 de devreye alınacağını duyurdu.
Duyuruda ayrıca geçiş sürecinde sorun yaşanmaması için Hekimlerin bir sonraki ayın üçüne kadar göndermeleri gereken verileri 31.07.2012 saat 23:59 a kadar göndermeleri istendi.

Sâye AHBS olarak gerekli işlemler yazılım departmanı tarafından yapılmaktadır.